Wydrukuj tę stronę

Aktualności

16.07.2014

 

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianami organizacyjnymi oraz przerwą wakacyjną biuro Skrzydlatych Studiów będzie zamknięte do 15.08.2014 r. Na wszystkie przesłane zapytania odpowiemy po tym terminie.

Udanych wakacji i do zobaczenia już wkrótce!

18.06.2014

Global Trainee Programme in ŠKODA AUTO to roczny program stażowy absolwentów studiów magisterskich, głównie w dziedzinie nauk technicznych lub kierunków ekonomicznych.

Aplikacje można przesyłać cały rok.

18.06.2014

Oferta praktyk dla studentów organizowanych przez ŠKODA AUTO. Propozycja skierowana do kandydatów zajmujących się opracowaniem zagadnień i pisaniem pracy dyplomowej. Aplikacje mogą składać zarówno studenci kierunków technicznych jak i nauk ekonomicznych lub pokrewnych.

Aplikacje można przesyłać w dowolnym terminie.

18.06.2014

University College Dublin - School of Politics and International Relations prowadzi nabór kandydatów na studia i stypendium na studia magisterskie i doktoranckie. Studia obejmują zasadniczo trzy elementy – badania naukowe, zajęcia dydaktyczne oraz praktyki i doświadczenie akademickie.

Termin aplikacji: 1 lipca 2014

17.06.2014

Konkurs SONATA BIS 4 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin aplikacji: 16 września 2014.

17.06.2014

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w Konkursie HARMONIA 6 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

Termin aplikacji: 16 września 2014.

17.06.2014

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego dla uczczenia pamięci profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, ofiar „Sonderaktion Krakau” z dnia 6 listopada 1939, w nadziei na umocnienie, ożywienie i rozbudowanie porozumienia między Polską i Niemcami ogłasza po raz jedenasty konkurs o nagrodę im. Stanisława Kutrzeby w dziedzinie ochrony praw człowieka w Europie ufundowaną przez Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu oraz Instytut  Maxa Plancka Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego Publicznego.

Termin aplikacji: 15 września 2014.

16.06.2014

Rotterdam School of Management prowadzi nabór na studia i stypendia MBA Scholarships for International Students. Oferta skierowana jest do kandydatów z Europy Środkowej i Wschodniej, w tym do kandydatów z Polski.

Termin apliakcji: 1 paździenika 2014.

16.06.2014

Hakuho Foundation prowadzi nabór na stypendia badawcze w zakresie języka i kultury Japonii. Oferta skierowana jest do osób, które chciałaby zrealizować swój program badawczy w instytucjach takich jak International Research Center for Japanese Studies, Kyoto University, National Institute for Japanese Language and Linguistics, Ochanomizu University, Ritsumeikan University, Tokyo University of Foreign Studies oraz Waseda University.

Termin aplikacji: 31 paździenika 2014.

16.06.2014

BGHS - Start-up Scholarships to oferta sześciomiesięcznego stypendium badawczego dla absolwentów studiów magisterskich, którzy planują podjęcia studiów doktorskich na kierunkach takich jak socjologia, antropologia, historia lub nauki polityczne. Stypendyści będą mieli możliwość przygotowania swojego projektu badawczego w ramach planowanej rozprawy doktorskiej. Laureaci stypendium będą mogli następnie ubiegać się o stypendium doktoranckie, zatrudnienie lub przyjęcie na studia doktoranckie w Bielefeld Graduate School in History and Sociology lub gdziekolwiek indziej.

Termin aplikacji: 15 stycznia 2014.

Strona 1 z 12  > >>


Materiały zamieszczone w serwisie System Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

Instytut Aurea Libertas zezwala na bezpłatny przedruk artykułów pod warunkiem podania źródła artykułu.
Dla portali i serwisów internetowych: źródło: www.skrzydlatestudia.pl,
dla czasopism: źródło: System Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia www.skrzydlatestudia.pl.